Manteniment i reparacions en una comunitat de veïns

Som Gestion és una empresa que compta amb professionals especialistes en el manteniment i les reparacions necessàries per al bon funcionament de les instal·lacions existents en una comunitat de veïns. Podem oferir resposta de forma puntual o cobrir aquest servei dins un pla integral personalitzat, que inclogui també la gestió dels comptes, serveis jurídics i la instal·lació de sistemes de seguretat i electricitat.

Avaries freqüents en finques

Quines són les avaries en una finca habituals? Aquí esmentem alguns dels problemes més freqüents. Som Gestió pot ocupar-se de tots per solucionar el problema reparant el necessari. A més a més de reparacions, també oferim manteniment i servei tècnic per prevenir moltes d’aquestes avaries freqüents. Aquestes són algunes de les reparacions obligatòries a comunitats de veïns.

Avaries urgents

Aquelles que necessiten una solució amb la màxima immediatesa possible. Des d’inundacions per un trencat d’una canonada o per causes naturals, una avaria del sistema d’alarma o que es facin malbé les instal·lacions elèctriques generals. Avaries que impossibiliten lús quotidià normal del recinte. Comptar amb un servei tècnic sempre disponible és essencial per a aquests casos.

Humitats a les estructures

Ja sigui en un edifici oa les estructures existents en una finca, la humitat i les goteres són molt freqüents. Un manteniment òptim i periòdic evitarà molts dels problemes generats per esquerdes o fissures que propiciïn laparició dhumitats i un deficient aïllament tèrmic.

Reformes i obres necessàries

Una altra de les avaries més habituals a finques és la necessitat de reformar i actualitzar les instal·lacions. Ens encarreguem de dirigir i supervisar totes les obres que s’hagin de fer per al bé comú dels propietaris o veïns, incloent-hi les exigències de les diferents normatives vigents i tràmits burocràtics necessaris per a moltes d’aquestes reformes.

Altres avaries

Depenent de l’edifici o complex en qüestió, hi ha infinitat d’avaries que poden aparèixer en el moment menys oportú. Per a totes, Som Gestio ofereix la millor solució possible, sent àgils i resolutius en les tasques. A més, oferim un servei de manteniment preventiu, podent convertir-nos, si ho desitges, a l’empresa de confiança que necessites per cobrir totes les reparacions i accions preventives de la teva finca o comunitat.

Manteniment preventiu i neteges

Som Gestió també ofereix un servei per mantenir l’adequat estat de les estructures, instal·lacions i zones d’ús habitual en finques i comunitats. El nostre servei de manteniment també inclou la neteja de la piscina d’una comunitat, mantenir arreglat el jardí i, per descomptat, qualsevol reparació. A més, podem fer-nos càrrecs de les gestions amb les assegurances, dels tràmits necessaris per fer obres i de qualsevol reparació que necessiti ser reparada urgentment. Un servei integral, per oblidar-se de tot allò que fa referència a la gestió d’una comunitat de veïns o d’una finca.

reparació d'avaries a finques

Altres incidències de les que ens ocupem

Cercant ajuda per a la reparació d’una avaria a les zones comunes de la teva comunitat? O vols comptar amb nosaltres de forma recurrent per a manteniment i neteja del recinte i instal·lacions? Contacta amb Som Gestió perquè els nostres especialistes t’informin sobre el nostre servei de manteniment i reparacions a comunitats i finques. A més, i sense cap compromís, t’elaborem un pressupost detallat.