Tràmits per a cancel·lació d’hipoteques

La hipoteca és una llosa que, en molts casos, sembla que no té fi. Un dels somnis de moltes persones és desfer-se d’aquesta gran càrrega que suposa pagar una hipoteca durant anys, cosa que es magnifica en funció de les condicions en què haguem contractat el préstec hipotecari.

És per això que, quan moltes d’aquelles persones que tenen una hipoteca contractada compten amb un bon matalàs econòmic per fer-hi front, prefereixen assumir els pagaments i cancel·lar la hipoteca pendent. Són moltes les famílies que acudeixen als nostres serveis com a gestors de cancel·lació d’hipoteca. T’expliquem en què consisteix.

Hi ha deutes pendents d’abonar?

Cal tenir en compte que no sempre es tracta perquè es deuen quotes hipotecàries. És habitual que vulguem vendre l’habitatge on habitem o qualsevol altra propietat immoble i que ens trobem amb l’impediment, ja que la hipoteca no ha estat cancel·lada, fins i tot quan ja hem abonat totes les quotes. Per saber si un habitatge ha estat cancel·lat o no, hem de demanar una nota simple de Registre de Propietat.

gestionant una cancel·lació d'hipoteca

Finalment, abans de llançar-se a realitzar els tràmits de cancel·lació d’hipoteques, has de saber que, si tens dubtes de si la teva està cancel·lada o no, potser no necessitis fer aquest ardu procés. I és que, en cas que hagin passat més de 20 anys des que hagis pagat la darrera quota hipotecària, el Registre de la Propietat esborra automàticament la inscripció i podràs evitar tots els tràmits. Si no és així, hauràs de procedir tal com et relatem a continuació.

 

Gestor per a cancel·lació d’hipoteca

El tràmit per a la cancel·lació d’hipoteques pot resultar complex, per això se sol acudir a una gestoria que ofereixi assessorament professional especialitzat. En primer lloc, cal abonar les quantitats restants (fins a l’últim pagament de la quota d’hipoteca), incloent-hi comissions, perquè es pugui seguir amb el procés i poder obtenir accés a l’emissió de certificat de deute zero. Aquest se sol·licitarà a l’entitat bancària corresponent que haurà d’acudir a un notari per signar l’escriptura pública de cancel·lació d’hipoteca.

És important saber les diferències de cancel·lació quant als interessos en funció de si és a interès variable i la cancel·lació no es degui a un canvi de banc (amortització anticipada no subrogatòria). En aquests casos, la comissió es limita a l’1% de tot el deute que cal abonar.

El següent pas serà acudir a Hisenda, a una delegació de la Comunitat Autònoma (la corresponent en cada cas) per sol·licitar -i lliurar posteriorment al Registre de la Propietat- el formulari de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD). En el cas d’aquest impost, encara que cal el tràmit, és un gravamen lliure de càrregues (està exempt de pagament). Finalment, queda esperar l’avís del Registre per poder recollir els documents necessaris per al tràmit de cancel·lació d’hipoteca.

 

Documents necessaris per a la sol·licitud de cancel·lació hipotecària

Quant a la documentació necessària, cal una escriptura d’hipoteca de l’habitatge, escriptura de cancel·lació d’hipoteca del notari, el certificat de deute zero de l’entitat bancària i el model 600 de l’impost de transmissions patrimonials. Per descomptat, ens hem d’encarregar del pagament de les quantitats al Registre Mercantil, amb totes les despeses de cancel·lació registral d’hipoteques que estan aparellades. Com podeu observar, la cancel·lació del préstec hipotecari no és un procés senzill. Però pots recórrer a nosaltres perquè ens ocupem del teu cas.

 

Per què confiar en una gestoria especialitzada?

  • Per eficàcia: Un procés que repetim amb èxit dia a dia.
  • Per rapidesa: Evitant imprevistos que retardin la formalització de la cancel·lació hipotecària.
  • Per estalviar-se temps: I tots els maldecaps que pot comportar el procés de cancel·lació d’un préstec hipotecari.

 

Preu tràmits de cancel·lació d’hipoteca

Necessites un assessor especialista en tràmits per cancel·lar hipoteques? Ens ocupem de tots els tràmits. Des de Som Gestió comptem amb especialistes a tramitar cancel·lacions d’hipoteques, aportant la nostra experiència, coneixements i total implicació. Per 250€ + IVA ens fem càrrec de tot el procés de principi a fi. Contacta ara i sol·licita tota la informació que vulguis, sense compromís!